تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


پرژه آمار اضطراب و استرس در جوانان  

این پروژه شامل موارد زیر می باشد  :
ضریب تغییرات
واریانس
میانگین
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار دایره ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار میله ای
 جدول فراوانی 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تماس حاصل فرمایید
 

ادامه مطلب  

پروژه آمار سلامت بدن  

این پروژه شامل موارد زیر می باشد :
روش کار
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
نتیجه گیری 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب  

نمونه سوالات امتحاني  

١- از بین سه فلز Al ، Cu و فولاد های آلیاژی كدامیك برای ساخت بدنه هواپیما مناسبتر است ؟ دلیل خود را توضیح دهید
 
٢- مدول ارتجایی كدام است ؟ 
الف - مساحت زیر نمودار تنش و كرنش در ناحیه الاستیك 
ب- مساحت زیر نمودار تنش و كرنش در ناحیه پلاستیك 
ج - مساحت زیر نمودار تنش و كرنش 
د- میزان چقرمگی نمونه 
 
٣- آلیاژ های آلومنیوم به چند دسته تقسیم می شوند و چند مورد از مصارف هر یك را نام ببرید.
 
٤- استحكام تسلیم كدام است ؟ 
الف - نقطه ای در نمودار تنش و كرنش كه ا

ادامه مطلب  

پروژه آماری کوهنوردی  

این پروژه شامل موارد زیر می باشد  :
 
 
 
روش کار
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
نتیجه گیری 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تماس حاصل فرمایید
 

ادامه مطلب  

پروژه آمار نان مصرفی خانوار  

این پروژه شامل موارد زیر می باشد :
 
روش کار
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
نتیجه گیری 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب  

پروژه آمار مصرف مواد مخدر  

این پروژه شامل موارد زیر می باشد  :
 
 
روش کار
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
نتیجه گیری 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب  

پروژه آماری بررسی جمعیت روستای ...  

این پروژه شامل موارد زیر می باشد :
 
 
روش کار
جدول فراوانی
تجزیه و تحلیل داده ها 
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
نتیجه گیری 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب  

 

یک مشت خاک را در یک لیوان آب بریز، چند لحظه صبر کن. آیا می توانی آب را بنوشی؟ یک مشت خاک را درون چشمه بریز، چند لحظه صبر کن. حالا می توانی یک لیوان از آب گوارای چشمه بنوشی.درد و رنج های دنیا هم همین طور است.مشتی خاک. این بستگی به تو دارد که لیوان آب باشی یا چشمه. برای دقایقی چشمانتان را ببندید و چشمه بودن را احساس کنید.چشمه از خودش می جوشد و هر لحظه نو به نو می شود زلال و پاک. چشمه خوب است، چشمه باش.

ادامه مطلب  

پروژه آمار بی سوادی  

این پروژه شامل موارد زیر می باشد  :
 
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
نتیجه گیری 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تماس حاصل فرمایید
 

ادامه مطلب  

 

ک مشت خاک را در یک لیوان آب بریز، چند لحظه صبر کن. آیا می توانی آب را بنوشی؟ یک مشت خاک را درون چشمه بریز چند لحظه صبر کن. حالا می توانی یک لیوان از آب گوارای چشمه بنوشی. درد و رنج های دنیا هم همین طور است، مشتی خاک. این بستگی به تو دارد که لیوان آب باشی یا چشمه. برای دقایقی چشمانتان را ببندید و چشمه بودن را احساس کنید، چشمه از خودش می جوشد و هر لحظه نو به نو می شود، زلال و پاک. چشمه بودن خوب است، چشمه باش.

ادامه مطلب  

پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان  

این پروژه شامل موارد زیر می باشد  :
 
روش کار
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
نتیجه گیری 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب  

انواع نمودارها  

 
نمودار های حرکت با شتاب ثابت :
 
۱-نمودار مکان – زمان :
 
نمودار مکان – زمان در حرکت با شتاب ثابت با توجه به درجه ۲ بودن معادله حرکت ، قسمتی از سهمی است مانند شکل زیر :
 
 
اطلاعاتی که می توان از نمودار مکان – زمان بدست آورد به شرح زیر است :
 
-عرض از مبدا ، مکان اولیه است .
 
-شیب خط نمودار در هر لحظه نشان دهنده سرعت متحرک در همان لحظه است . بنابراین شیب خط در لحظه t=0 برابر سرعت اولیه است .
 
-اگر جهت تقعر ( فرو رفتگی ) به سمت بالا باشد ، شتاب حرکت مثبت

ادامه مطلب  

نمونه سوالات جلسه سوم  

1-    نیرویی معادل 20KN  در یک میله منیزیمی با سطح مقطع 1cm×1cm موجب ازدیاد طول از 10 به 10.045 cm شده است. مدول الاستیک آنرا محاسبه کنید.
 
2-    در آزمایش سختی سنجی برینل از یک فرورونده با قطر 10 میلیمتر و نیروی 500 كیلوگرم استفاده می شود در نتیجه اثری به قطر 4.5 میلیمتر روی نمونه آلومنیومی ایجاد می گردد سختی ماده را برحسب واحد برینل محاسبه نمایید.
 
3 - چقرمگی یک جسم ........
1- برابر است با سطح زیر منحنی تنش – کرنش
2- برابر است با سطح زیر قسمت الاستیک منحنی تنش- ک

ادامه مطلب  

 

استادی شاگردانش را به یک گردش تفریحی به کوهستان برده بود .بعد از یک پیاده روی طولانی همه خسته و تشنه در کنار چشمه ای نشستند و تصمیم گرفتند استراحت کنند .
استاد به هریک از آنها لیوان آبی داد و از آنها خواست قبل از نوشیدن آب یک مشت نمک درون لیوان بریزند .شاگردان هم همین کار را کردند ولی هیچ یک نتوانستند اب را بنوشند چون خیلی شور بود .بعد استاد مشتی نمک را داخل چشمه ریخت واز آنها خواست از آب چشمه بنوشندو همه از آب گوارای چشمه نوشیدند .استاد پرسد :«ا

ادامه مطلب  

تکلیف آشنایی با مهندسی برق ۱  

1-  برنامه ای بصورت m فایل بنویسید که یک تعدادی زوج عدد را دریافت کرده و نتیجه را بصورت نمودار ترسیم کند. همچنین ضرب داخلی اعداد داده شده را بعنوان مختصاتهای دو بردار بدست آورد.
2-  در محیط سیمولینک پاسخ پله دو سیستم مرتبه یک و مرتبه دو را بصورت نمودار بدست آورید.

ادامه مطلب  

نوسان های چند جمعیت واقعی در انواعی از جانداران در کتاب زیست پیش دانشگاهی ، فصل مربوط به پویایی جمعی  

الف) سلول های مخمر :
در این نمودار زمان بر حسب ساعت است و در پی نزدیک شدن N  به K  آهنگ رشد کاهش یافته است . به آسکومیست های تک سلولی مخمر اطلاق می شود . در این نمودار الگوی رشد لجستیک پیوسته است زیرا این جاندار به صورت جوانه زدن تولید مثل می کند و در جاندارانی که به صورت جوانه زدن تولید مثل می کنند الگوی رشد لجستیک است .
ب)گوسفند تاسمانی :
دراین نمودار زمان بر حسب سال است و هرگاه برای مدت کوتاه  N از K بیشتر شود آهنگ رشد منفی و تعداد افراد کاهش می یاب

ادامه مطلب  

چشمه ایوب در خراسات شمالی  

در ۹۵ کیلومتری شمال بجنورد و در دهستان گیفان چشمه آبگرم منحصر به فردی وجود داره که برای درمان بیماری های پوستی خیلی موثره. این چشمه که به آبگرم ایوب معروفه آبی گوگردی با ۴۷ درجه حرارت داره. این چشمه در روزهای تعطیل پذیرای گردشگران است و وجود چشمه های آب سرد در داخل و کنار حوضچه آبگرم شگفت آوره. روستای ایوب به دلیل وجود این چشمه منطقه نمونه گردشگری معرفی شده و کارشناسان معتقدند آب آن خواص آشامیدنی هم داره.

ادامه مطلب  

 

در ایران چشمه های معدنی و گرم فراوانی وجود دارد و این به علت فعالیت های اتش فشانی در سراسر این مرز وبوم و تکرار چرخه های ان از زمان های بسیار دور تا عهد حاضر می باشد.                                                                           در اغلب چشمه های معدنی و اب گرم گاز دی اکسید کربن وجود دارد و اغلب گازهای موجود در این چشمه (h2o)زیادی مانند هیدروژن سولفورها اثر درمانی دارند . 

ادامه مطلب  

چشمه و بارون  

چشمه و بارون خیلی دیر به هم رسیدن دوستیشون خیلی سخت شروع شد، ولی شروعش عمیق بود و قشنگ.
چشمه میگفت ببار بارون سیراب کن،بارون میگفت چشمه نشون بده زلالی رو.
هر کسی منو میخواد راحت دستشو میبره بالا میگه خدایا میشه بارونو برای ما بفرستی، فکر میکنن به همین آسونی هاست شما چی؟بایستی تشنه بشین مثل درخت ها خالی بشین مثل شکاف های زمین ،تشنه از محبت خالی از کینه و نفرت، تا بتونیم بباریم تا بتونیم سیراب کنیم تا بتونید خودتونو تو زلالی چشمه ببینید.
بارون

ادامه مطلب  

چشمهٔ معدنى اسكل‌آباد  

این چشمه در مسیر جادهٔ زاهدان - خاش در غرب کوه تفتان قرار دارد. فاصلهٔ مظهر چشمه از خاش تا دو راهى اسکل‌‌آباد ۴۰ کیلومتر و از دو راهى تا مظهر چشمه در حدود یک کیلومتر است. مظهر چشمه از شکاف سنگ‌هاى آهکى تغییر یافته به سنگ شبه مرمر از زمین خارج مى‌شود. نوع چشمه سیفونى است، بدین ترتیب که آب از خلل و فرج سنگ‌ها نفوذ نموده، ‌ پس از رسیدن به طبقات غیرقابل نفوذ به مرحله اشباع مى‌رسد و در نتیجه به صورت جوشان به سطح زمین فوران مى‌کند...

ادامه مطلب  

چشمه های باداب سورت  

 
خب حالا میریم سراغ مکان های گردشگری(اول کشور خودمون)
چشمه های باداب سورت☕
چشمه باداب سورت یکی از مکان های بینظیر در ایران و کم نظیر در جهانه!!!که در ساری (68 كیلومتری شمال دامغان و 7 كیلومتری غرب روستای بادله) واقع شده .اگر معنی باداب سورت رو از محلی های این چشمه بپرسین،جوابشون اینه که باداب به معنی آب گاز دار  و سورت به معنای شدت اثره و این کلمه روی هم رفته معنای اثر آب گازدار رو میده

ادامه مطلب  

چشمه مرغاب  

این چشمه در دهانه دالانکوه در شهرستان تیران و کرون واقع شده و از برف‌های دائمی کوه تغذیه می‌شود. این چشمه در تمام طول سال دارای آب فراوان است. چشمه مرغاب اصفهان در فاصله ۸۵ کیلومتری غرب اصفهان در فاصله بین شهرستان تیران و نجف آباد قرار دارد، پس از گذشتن از کوه احمدرضا شما به تابلوی را مشاهده می‌کنید که بر روی آن نوشته شده ” چشمه مرغاب”
به عبارتی این چشمه تنها جریان آب سطحی است که در این شهرستان قرار دارد و پس از طی مسافتی معادل ۱۰۰ کیلومتر

ادامه مطلب  

چشمه های آبگرم در استان سیستان وبلوچستان  

تاکنون 5 چشمه آب گرم در استان شناسایی شده است . به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زاهدان .، معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در خصوص چشمه های آ"ب گرم و آب معدنی استان گفت : در حال حاضر 5 چشمه آب گرم در سطح استان شناسایی شده است و همه ساله گردشگران فراوانی از آن یازدید میکنند. نارویی افزود: معروفت ترین این چشمه های آب گرم ،چشمه بزمان
است که در روستای بزمان قرار گرفته است و دارای خواص درمانی از جمله درمان درد مفاصل و

ادامه مطلب  

میان ترم و پایان ترم درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک  

هرنفر برای میان ترم
اصول نظری و الگوریتم (همان فلوچارت) مسئله مشخص شده را تاپایان آذر ماه در یک فایل ورد (متن) درج و ارسال کند
هر نفر برای پایان ترم
مطالب قبلی بعلاوه کد برنامه (نام زبان به کار رفته و نسخه آن ذکر شود) و نمودار (یا نمودار های ) نتایج حاصل تا پایان نیمه دی ماه مجددا در یک فایل ورد درج و ارسال گردد.

ادامه مطلب  

جای آبادی ویرانه می بینم....شاه چشمه جرقویه  

شاه چشمه حدود بیست سال پیش
 
همان مکان شاه چشمه بیست سال بعد خرداد ماه ۱۳۹۵
___..__....____.___
 کاش آنها که حوض شاه چشمه و حوض محمد نوجوان را بستند،می فهمیدند که آب زندگی است،آب صفا و صمیمیت است،
آن زیبایی ها ،آن حال و هوای خوب با رفتن آب از بین رفت...
ما مردمی هستیم که به راحتی گذاشتیم زاینده رود را به رویمان ببندند،حوضچه ها که چیزی نیست...
فقط بلد بودیم شهید تقدیم برپا نگاه داشتن انقلاب کنیم ولی ارزش هایمان چه شد....
همین مانده چندسال دگر ارتش کوه و چشم

ادامه مطلب  

طایفه سهید  

سهید طایفه ای است از ایل بختیاری که برپایه نمودار سازمانی ایل بختیاری ازدسته ی هفت لنگ وازشاخه ی دینارانی میباشد. 
سهید به 9تیره تقسیم میشود:1-کی شمسوری. 2-کی مقصودی. 3-کی باندری. 4-شهپیری.5-چاتی.6-خدابخشی.7-بوگرکو.8-سرملی.9-باتابه ای. 
محل سکونت طایفه سهید:
 
گرمسیرات:
در استان خوزستان, سه راه سیدی, آب نیک.,پاتوفالح., درب فالح., شعله دان فالح., سرراگ بالا و پایین., دلی, علی آب, چاه جاز, مورد, چشمه خاتون, ناشلیل, زنگو, تخت مرداس, باریون, جنگه, چال اوزا,.
 
سرد

ادامه مطلب  

lمعرفی چشمه  

باسلام وعرض ادب
حقیقتا بنده اسمهای زیادی  در ذهنم بود اما به دلایل ثبت قبلی موفق به ایجاد آن اسمها نشدم .  به این علت هر چی فكر كردم اسمی قشنگتر ازچشمه به نظرم نیامد .چون آدم  اولین چیزی كه از چشمه یاد میكنه آب است ،آب هم یعنی پاكی ،یعنی  روشنایی وخود چشمه یعنی روان بودن آب ادامه دار بودن .واین اسم را به این نیت  انتخاب كردم  كه خیلی مطالب از این درس استخراج می شود و ما انها را با تدریس استادمان می اموزیم.وسلام

ادامه مطلب  

سوالات فصل ۶  

پیام رمز را پیدا کن ۲
۱. پلیس در خیابان های خلوت برای راهنمایی و راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند؟   سوت
۲. آیا در خیابان های شلوغ پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی راننده ها استفاده کند ؟ خیر ، به دلیل سرو صدای زیاد باید از چراغ راهنمایی استفاده کنند .
۳. هر نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده ها می دهد ؟ 
چراغ راهنما سه رنگ دارد : قرمز- زرد- سبز
پیام رنگ قرمز : توقف کامل 
پیام رنگ زرد: احتیاط و کم کردن سرعت برای توقف 
پیام رنگ سبز : اجازه ی

ادامه مطلب  

سرابها و چشمه ها  

چشمه های آب بزرگ و کوچک و سرابهای متعددی در این بخش جاری است،که به عنوان نمونه می توان به سرابهای(گُلما-پیراسد-پهلوچنار-کنگرینه-خونی-سراب گر-سراب جونو)در منطقه ی وارک،(چنار-باغبانه-تنگ سرخ(بنجلو)در منطقه ی پاپادیندار-سراب تیزخانی-که سرچشمه ی آبشار معروف پاتاف(نوژیو)می باشد و چند سراب مهم دیگر در منطقه ی کشور و اطراف آن،سرابهای(چنارکُل-بُن ریز و چند چشمه ی مهم دیگر در کاکاشرف و پیرجد)در دهستان کاکاشرف،سرابهای(هنام-پاچنار-طویله-سراب گل ترس)در

ادامه مطلب  

پروژه آمار دوچـرخه سـواری  

در این پروژه آماری  سعی شده است که  تعداد سوار کارانی که روزانه به دوچرخه سواری مشغول هستند  و از دوچرخه به عنوان ورزشی برای سلامتی بدن استفاده می کنند مورد بررسی قرار دهیم.
این پروژه شامل 
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
واریانس :
ضریب تغییرات 
 
 
قیمت فقط 5000 تومان 
 
برای خرید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com  تم

ادامه مطلب  

lمعرفی چشمه  

حقیقتا بنده اسمهای زیادی  در ذهنم بود اما به دلایل ثبت قبلی موفق به ایجاد آن اسمها نشدم .  به این علت هر چی فكر كردم اسمی قشنگتر ازچشمه به نظرم نیامد .چون آدم  اولین چیزی كه از چشمه یاد میكنه آب است ،آب هم یعنی پاكی ،یعنی  روشنایی وخود چشمه یعنی روان بودن آب ادامه دار بودن .واین اسم را به این نیت  انتخاب كردم  كه خیلی مطالب از این درس استخراج می شود و ما آنها را با تدریس استادمان می آموزیم.

ادامه مطلب  

دانلود نمودار آموزش تجزیه و ترکیب زبان عربی  

دانلود نمودار آموزش تجزیه و ترکیب زبان عربی
باید گفته شود که مهمترین نکته در یادگیری تجزیه و ترکیب در زبان عربی، تمرین کردن است و روشی وجود ندارد که بتواند بدون تمرین و ممارست، توانایی تجزیه و نمودار آموزش صرف و نحو تجزیه و ترکیب روش تجزیه و ترکیب الإعراب والتحلیل الصرفی ترکیب را به انسان بدهد.
اما لازم است همین تمرینات، در ابتدای امر دارای چهارچوبی خاص باشد به این معنا که نوآموز، بداند که چه مواردی را باید در تجزیه و ترکیب در نظر بگیرد و آن

ادامه مطلب  

 

سـر انـگـشـتـان هــر فــردی رسـم و نـمودار کاملا منحصر بفرد خود دارد. حتی دو نـفـر دو قـلـو را نمی توان یافت که نمودار سرانگشتان آنها نظیر هم باشد (دوقـلوهای موسوم به "دوقـلوهای همسان" که از یک تخم درست می شوند نیز نمودار سرانگشتان آنها دقیقاً یکی نیست ولی تمیز دادن آنها دقت و بررسی زیادی می خواهد). نمودار سرانگشتان از تولد تا وفات ثابت می ماند، و به هر چیزی دست زده شود اثر خود را بجا می گذارد، و قطر خطهای آن در مردان از زنان بزرگتر است.

ادامه مطلب  

اثرانگشت  

سـر انـگـشـتـان هــر فــردی رسـم و نـمودار کاملا منحصر بفرد خود دارد. حتی دو نـفـر دو قـلـو را نمی توان یافت که نمودار سرانگشتان آنها نظیر هم باشد (دوقـلوهای موسوم به "دوقـلوهای همسان" که از یک تخم درست می شوند نیز نمودار سرانگشتان آنها دقیقاً یکی نیست ولی تمیز دادن آنها دقت و بررسی زیادی می خواهد). نمودار سرانگشتان از تولد تا وفات ثابت می ماند، و به هر چیزی دست زده شود اثر خود را بجا می گذارد، و قطر خطهای آن در مردان از زنان بزرگتر است.

ادامه مطلب  

سودا زده  

آن که سودا زده چشم تو بوده است منم
و آن که از هر مژه صد چشمه گشوده است منم
آن ز ره مانده سرگشته که ناسازی بخت
ره به سر منزل وصلش ننموده است منم
آن که پیش لب شیرین تو ای چشمه نوش
آفرین گفته و دشنام شنوده است منم
آن که خواب خوشم از دیده ربوده است تویی
و آن که یک بوسه از آن لب نربوده است منم
ای که از چشم رهی پای کشیدی چون اشک
آن که چون آه به دنبال تو بوده است منم
رهی معیری.

ادامه مطلب  

همیشه شادبودن وسبزبودن را از کاج ها بیاموزیم  

وقتی قادری قدمهایت را نرم واهسته برقلب سبز
وظریف ونمناک سبزه ها بگذاری وارام و بی دغدغه
به نوای چشمه ساران گوش فرادهی به راستی غم
چه معنی خواهدداشت پاهایت رادر اب خنک چشمه
فرومیکنی وباورداری که چشمه ساران زلالندوهرگزبه
ت
ودروغ نخواهندگفت .پروانه ای بابالهای ابی وبا شکوهش ب
رگیسوان تومی نشیندوذره ذره ی وجودتورالبریزازعشق
وشادی میکند.قادری دستان خودرابر برگهای زیبای درخت کاج
بنشانی وهمیشه سبزبودن راازکاج ها بیاموزی .وچه ترانه ای
دلنشین

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1